Jobbing uten mobbing

Fem prosent av dagens yrkesaktive mobbes. Myndighetene og partene i arbeidslivet lanserer nettstedet "Jobbing uten mobbing" for å hindre trakassering på arbeidsplassen.

– Mobbing kan ramme alle og berører daglig arbeidsmiljøet og livene til rundt hundretusen arbeidstakere. Konflikter i en mild form på arbeidsplassen er naturlig, men når disse ikke tas tak i og ender i langvarig mobbing er konsekvensene alvorlige og kostbare, sier Anne Gjertrud Fugletveit som er prosjektleder for “Jobbing uten mobbing”.

Med grunnlag i “Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv”, har partene i arbeidslivet utarbeidet en plan for å forebygge og håndtere mobbing på arbeidsplassen.

Målet med nettstedet er å bevisstgjøre og ansvarliggjøre aktørene i arbeidslivet ved å hjelpe arbeidsgiver, tillitsvalgte og ofrene til å forebygge og håndtere mobbing og trakassering.

– Det handler om å synliggjøre problemet. Mobbing er ofte en prosess som starter i det små og som gradvis utvikler seg til noe som kan ødelegge både mennesker og arbeidsplassen. Ledere og kollegaer som kjenner tegnene til mobbing kan forebygge og stanse prosessen, forteller Fugletveit.

Nettadressen er: http://www.jobbingutenmobbing.no