Helserisiko ved inngifte

0Shares

– Det er grunn til å peke på en biologisk sammenheng mellom inngifte og medfødte sykdommer. Selv om kunnskapen er tynn og det er behov for mer forskning, bør helsepersonell allerede nå kunne informere om denne sammenhengen til innvandrere, slik at de er innforstått med risikoen før et eventuelt valg av ektefelle. Men lenger enn dette kan man ikke gå, skriver Zahid i en kronikk i Aftenposten.

– Dialog og veiledning med fornuftig argumentasjon er en mye mer fruktbar tilnærming. Holdninger og tradisjoner endres best over tid med holdningsskapende arbeid, mens tvang og forbud bare bidrar til å skape avstand og en følelse av nedverdigelse, skriver han.