Mer islamskepsis?

0Shares

Ifølge undersøkelsen som InFact har gjort for VG sier 47,8 prosent av nordmenn er «mer skeptisk nå». 36,7 prosent sier at saken ikke påvirker dem, 6,5 prosent sier de er mindre skeptisk, mens 9 prosent sier de ikke har noen bestemt oppfatning av religionen.

Ifølge Integreringsbarometeret 2005, en undersøkelse gjennomført før konfrontasjonene om karikaturtegningene, er 55 prosent av de spurte skeptiske til muslimer. Halve befolkningen er mer eller mindre negative til bygging av moskeer og til å støtte utøvelse av islam i Norge.


Til sammen 55 prosent av de spurte sier ”det passer med deres oppfatning at man bør begrense muslimenes innvandring i Norge”, mens det er 47 prosent som mener Norge ikke bør ta imot flere innvandrere. De med en positiv grunnholdning til islam og muslimer er i mindretall i Norge.