Frp: Solberg fører en skandaløs asylpolitikk

0Shares

Til nå har de ordinære klagesakene blitt behandlet først. I et brev til Utlendingsnemnda ber kommunalministeren om at omgjøringssakene nå blir prioritert, skriver Dagsavisen. Fungerende generalsekretær i NOAS, Morten Tjessem, håper flere av kirkeasylsakene nå blir løst.

– De humanitære konsekvensene av å sitte innesperret i en kirke i flere år bør absolutt legges vekt på. Vi har hjemmel for å gi opphold når menneskelig hensyn taler for det, sier Tjessem.

I dag sitter omkring 35 personer i kirkeasyl i Norge. 15 av dem er barn.

Stortingsrepresentant Per Sandberg(Frp) mener det er helt uakseptabelt at de som benytter ulovlige midler som kirkeasyl får behandlet sine søknader raskere enn søkere som følger lover og regler.

– Når sultestreik gir oppholdstillatelse, når kirkeasylanters søknad om opphold blir lagt øverst i behandlingsbunken, og når man ikke aksepterer at innvandrere ikke møter opp til tuberkuloseundersøkelser, kan man ikke karakterisere det hele som noe annet enn en fiasko og skandale, sier Sandberg.