– Dårlig tilbud til innvandrere med psykiske problemer

– Rådet for psykisk helse får mange meldinger om at tilbudet fra helsevesenet til mennesker med psykiske lidelser og innvandrerbakgrunn er for dårlig. Innvandrere som opplever psykiske problemer møter ofte en dobbel stigmatisering i samfunnet: «de er ikke som oss – verken i sin bakgrunn eller psyke». Tilbudet og kunnskapen er for dårlig og holdningene de møtes fra mange deler av samfunnet er lite raus og inkluderende, sier Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Rådet for psykisk helse starter derfor arbeidet i et utvalg som skal samle kunnskap og foreslå tiltak for å kunne gi et bedre og mer kompetent tilbud.

– Ingen har til nå tatt ansvar for å samle kunnskap om spesielle behov innvandrere og flyktninger har og norsk helsevesen har ikke tatt inn over seg at Norge er blitt flerkulturelt. Utvalget vi nedsetter i dag skal samle kunnskap, se på eksisterende helsetilbud og foreslå nødvendige tiltak for å bedre situasjonen kraftig, sier Ørstavik.

Rådet for psykisk helse har også bedt utvalget se på hvordan innvandrere møter psykiske lidelser, hvilke likheter og forskjeller i sykdomsbildet som finnes mellom innvandrere og befolkningen for øvrig og hvordan psykiske lidelser møtes i landene de største innvandrergruppene kommer fra. Målet er å kunne gi klare råd om hva vi trenger, om det må iverksettes spesielle politiske tiltak, og å si noe om hvordan de etniske miljøene også kan utfordres og ta ansvar.

Sammensetningen av utvalget er bred, både faglig og med tanke på etnisk bakgrunn. Medlemmene har kompetanse både på utfordringer knyttet til etnisitet, til psykisk helse og brukernes erfaringer. Guro Fjellanger skal lede utvalget.

– Vi er glade for å ha fått en utvalgsleder som har bred politisk erfaring og som har vært styreleder i NOAS og daglig leder i Senter mot etnisk diskriminering, sier Ørstavik. Fjellanger har både bred erfaring og spisskompetanse når det gjelder innvandreres utfordringer i møte med det norske samfunnet.