Fotoutstilling om tsunamien

De aller fleste mediene som dekket flomkatastrofen har for lengst begynt å
rette oppmerksomheten mot andre store katastrofer og begivenheter.

Men hjelpearbeidet fortsetter for å bedre livssituasjonen til de overlevde
etter tsunamien.

På Sri Lanka etterlot tsunamien ca 40 000 døde og omkring 1.000.000
husløse. En hel nasjon ble traumatisert.

I tillegg til disse lever omlag 800 000 personer, ca 25 % av Sri Lankas
tamiler, fortsatt som internflyktninger. De aller fleste av dem er avhengig
av hjelp utenfra.

En av hovedaktørene i rehabiliterings- og gjenoppbyggingsarbeidet nord og
øst i Sri Lanka er Tamilsk Rehabiliteringsorganisasjon (TRO). TRO er
tamilenes egen hjelpeorganisasjon. For mer informasjon om TRO,
se nettside www. troonline.org.

TRO ønsker nå å informere myndigheter, enkeltpersoner og organisasjoner om
hvordan pengene de ga oss er blitt brukt. Dette skjer i form av en
fotoutstilling

Denne utstillingen har til hensikt å: 
* hedre minnet om de døde og vise medfølelse for deres familier og venner 
* berømme de over 10 000 frivillige som deltok i redningsarbeidet
umiddelbart etter katastrofen 
* takke alle givere, donorer og partnerorganisasjoner. 
* oppmuntre de over 3500 lokalt ansatte i Sri Lanka og de 16 TRO- kontorer
verden over som utrettelig gjør sitt med hjelpearbeidet.

De involvertes aktive innsats og harde arbeid har vært en inspirasjon for
alle.

Utstillingen tar for seg TRO sin umiddelbare reaksjon etter tsunamien.
Du kan se bilder av ødeleggelser, nødhjelp, rehabilitering og
gjenoppbyggingsprosjekter.

Utstillingen omfatter 160 bilder og audiovisuelt materiale.

TRO sin innsats er blitt kommentert ved flere anledninger både av
myndigheter, organisasjoner og enkeltpersoner. Dette vitner om at
rehabiliterings- og hjelpearbeid fungerer best når de som er rammet og som
bor på stedet får styre dette selv, isteden for at det styres av
regjeringer og de store internasjonale organisasjonene.

Utstillingen vil bli vist i store og små byer i 14 land i løpet av 2006.
I Norge kommer vi til å vise utstillingen i de fleste store byene og i
enkelte distrikter. Først ute her til lands er Oslo.

Dere er velkommen til åpning av utstillingen i Oslo Rådhus
tirsdag 21.03.06 kl.10 00.

Åpningstider:

Tirsdag 21.03.06 til fredag 24.03.06 kl. 10 00 – kl. 18 00
Lørdag 25.03.06 kl. 11 00 – kl. 16 00
Søndag 26.03.06 kl. 11 00 – kl. 16 00

Hilsen,
Deivar kandasamy (Tlf.99870840)
TRO Norge