– Beskytt kvinner og barn

Mandag, 20. mars, kl. 09.00. begynner rettssaken til iranske Avin Yousef Khadir. 22 år gamle Avin har stevnet staten, etter at hun og hennes seks år gamle datter Aida har blitt nektet beskyttelse i Norge.

– Hun trues med hjemsendelse til Iran, hvor hun høyst sannsynlig risikerer å bli steinet til døde eller utsatt for æresdrap og vil miste omsorgsretten for sin syv år gamle hjertesyke datter, mener SOS Rasisme som arrangerer demonstrasjonen.

Rettssaken er svært viktig, både for den lille familien fra Iran og andre i samme situasjon.

Advokat Ellen Karine Hektoen representerer Avin under rettssaken.
– Jeg beklager at utlendingsmyndighetene praktiserer lovbestemmelsene om asyl innskrenkende i forhold til kvinner i Avins situasjon, og jeg mener at det beror på en feil lovanvendelse. Norge har en forpliktelse til å gi kvinner i den situasjon en beskyttelse slik det gjøres i andre land.