Utdanning for alle

Målgruppen for seminaret er potensielle studenter, foreldre, søsken og andre interesserte.

Det blir et spennende og variert program der blant andre universitetsdirektør Hanne Harlem, arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen, Abid Raja, Knut Kjeldstadli, Queendom og mange flere skal delta.

Du vil møte representanter fra de ulike fakultetene ved UiO; Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Buskerud vil være representert, du kan få hjelp til å søke til samordna opptak eller få omvisning på campus.

I tillegg vil du kunne stifte bekjentskap med en del etniske studentforeninger, og du vil få vite mer om hvordan det er å være student. Ved å svare riktig på fem spørsmål er du også med i trekningen av fine premier.