Undervisning om religion førte til mindre mobbing

Unik modell for religion i skolen

Sherry McIntyre holder innledende foredrag om verdensreligionene i religionsdelen av Johansen High School sitt obligatoriske kombo-fag verdensreligionene og verdensgeografien
Foto : Nan Austin
Mens striden raser om regjeringens nye KRLE-fag her hjemme, får byen Modesto i California oppmerksomhet over hele USA for sin tilnærming til undervisning om religion, som kombinerer faglighet og interreligiøs forståelse og toleranse.
Avatar

Latest posts by Redaksjonen/Nan Austin, Modesto Bee (see all)

Etter terrorangrepene 11. september 2001 var bevisstheten om religion og religiøs toleranse sterkt økende. USA har et sekulært skolesystem, og religiøs opplæring skjer gjerne i menighetene eller hjemmet. Fagfolk og lekfolk over hele USA så etter gode eksempler på undervisning om religion. Med denne økte interessen fikk en av byens videregående skoler, Johansen High, voldsom oppmerksomhet i riksdekkende medier.

Den plutselige interessen kom bare ett år etter at de iverksatte sin nye modell for religionsundervisning i skolen. Nå har medienes og fagfolkenes interesse for skolens modell igjen økt, blant annet på grunn av terrorgruppen IS’ herjinger i Irak og Syria.

Også politikerne i California har fått øynene opp for skolens opplegg. De anbefaler nå at pensumet og metoden som skolen bruker, skal innføres over hele delstaten. Og forfatter Linda K. Wertheimer skriver bok om Johansen High. Hun er tidligere journalist og nå forfatter med skole og utdanning som spesialfelt.

Du måtte hatt et hjerte av stein for ikke å ha blitt beveget av det foreldrene fortalte om den daglige mobbingen sønnen deres ble utsatt for.

I USA undervises det vanligvis ikke i religion på offentlige skoler, da grunnloven fra 1776 innfører et strengt skille mellom stat og kirke. Modellen fra Johansen High har imidlertid vist seg å dekke en stor kunnskapstørst, mange vil også si kunnskapsmangel, hos elevene. Den har ifølge lærere og andre som kjenner lokalmiljøet dessuten gitt gode resultater i form av redusert mobbing av elever som tilhører religiøse minoriteter, særlig sikher.

Balansert undervisning
Undervisningsformen som brukes i Modesto, en en mellomstor by (ca 200 000 innbyggere i 2010) noen mil inn i landet fra San Fransisco, går ut på å gi elevene forskningsbasert kunnskap om alle de store verdensreligionene. Alle religionene skal behandles likt og med respekt. Lærerne mener de har funnet den rette balansen mellom faglig forankring og forståelse for den betydningen religionen har i folks dagligliv.

– Vi har aldri opplevd klager eller søksmål etter 14 år med dette tilbudet. Vi mener også at elevene våre har bedret sine kunnskaper betraktelig, ikke minst fordi pensum i dette faget er delt mellom verdensreligionene og verdensgeografi, der amerikanske elevers allmennkunnskaper tradisjonelt har vært spesielt svake, sier lærer Sherry McIntyre, som har spesialisert seg i å undervise kun i faget som har fått navnet Faith Ed («tros-fag»).

Hun får støtte av Cindy Marks i skolerådet i byen.

– Vi ser at våre unge innbyggere får stadig bedre innsikt i og forståelse og respekt for andre menneskers tro. Elevene og innbyggerne i byen vår har dessuten fått langt bedre grep om verdenspolitiske hendelser, sier hun.

Elevene besøker blant annet synagogen, den gresk-ortodokse kriken og det islamske senteret i byen som en del av opplæringen.

Forhistorien
Bakgrunnen for at faget ble opprettet var en mobbesak som kulminerte i 1996. Den lengesittende rektoren James C. Enochs forteller at han ble sterkt berørt av å få vite om trakasseringen en homofil elev var blitt utsatt for.

– Du måtte hatt et hjerte av stein for ikke å ha blitt beveget av det foreldrene fortalte om den daglige mobbingen sønnen deres ble utsatt for, har han senere uttalt.

Hans forargelse førte til at distriktet året etter innførte et regelverk de kalte «Prinsipper for toleranse, respekt og verdighet for å sikre et trygt skolemiljø». Kritikk mot de nye reglene fra konservative kristne som mente reglene «fremmet homofil livsstil», gjorde at skolen ble oppmerksom på behovet for å inkludere alle grupper i sin strategi for toleranse og tverreligiøs forståelse.

En annen sak som tydeliggjorde behovet for undervisning om religion var en konflikt knyttet til at elever fra sikh-menigheten bar rituelle dolker på skolen. Dette gikk imot skolens våpenreglement. Etter hvert fant man fram til et kompromiss der dolkene ble sydd inn i klærne.

I 2000 hadde man kommet så langt at man kunne innføre det nye religionsfaget.

Saken er sitert etter avtale med avisen Modesto Bee

FAKTA: 
I USA er det forbudt med forkynnende undervisning i offentlig skole, som følge av grunnlovens strenge skille mellom stat og religion, men det er lov å undervise om religion på strengt akademisk vis.

Religion i skolen er stort stridstema i amerikansk politikk. En dimensjon i denne striden som er lite kjent i Norge, er den såkalte “kreasjonismen” eller “intelligent design”, en religiøs forståelse av verdens tilblivelse som enkelte konservative miljøer med stor støtte i befolkningen forsøker å få inn i biologitimene som et alternativt perspektiv ved siden av evolusjonsteorien.