Unge muslimer mer religiøse enn foreldrene

0Shares

Av undersøkelsen går det fram at de unge går oftere til fredagsbønn enn de eldre, og de følger Koranens henvisninger mer enn foreldrene gjør, melder i følge Kristlig Pressekontor.

Ellers viser undersøkelsen, som er utført av Rambøll Management for Morgenavisen Jyllands-Posten, at halvparten av danske muslimer mener at ytringsfriheten aldri bør stå høyere enn hensynet til religiøse regler og tradisjoner. Under halvparten av muslimene vil godta at deres datter blir gift med en ikke-muslim.

Leder for Multikulturell Forening i Århus, Rabih Azad-Ahmad, sier til Jyllands-Posten: – Jeg har sett mange unge bli utelukket av det danske samfunn og som har vendt seg 180 grader og er blitt meget religiøse.

Integreringskonsulent Manu Sareen i København kommune har en lignende oppfatning:
– Det er en gruppe ungdommer som føler seg utstøtt i det danske samfunnet, og som søker en identitet i den muslimske tro.

Sareen mener at hvis ikke muslimene blir bedre inkludert i det danske samfunn, kan Danmark få opptøyer som i Paris.

– Den viktigste utfordring er å få den voksende religiøsiteten blant unge til å gå hånd i hånd med demokratiet, sier Manu Sareen. KPK.