Fem år etter 9/11

I dag er det fem år siden terrorangrepet på World Trade Center i New York.
Jon Arne Arnseth
Latest posts by Jon Arne Arnseth (see all)

Dette angrepet var ikke første gang terrorister ville jevne tårnene med jorden. 26. februar 1993 ble en lastebil med eksplosiver detonert i parkeringshuset under World Trade Center I.

Seks mennesker ble drept i eksplosjonen, og hele 1000 personer ble skadet. I 1997 og 1998 ble seks islamister dømt til 240 års fengsel hver for forbrytelsen. Fire sivile fly ble kapret av selvmordsaktivister 11. september 2001. To av dem ble med få minutters mellomrom styrtet inn i høyblokkene på World Trade Center.

Et tredje fly ble styrtet inn i forsvarsdepartementets hovedkvarter Pentagon i Washington DC, mens det siste flyet gikk i bakken i Pennsylvania. Dette flyet var egentlig på vei til Det Hvite Hus, men ble tvunget ned av heltemodige passasjerer før det nådde målet.
2 650 mennesker døde i World Trade Center denne dagen, inkludert 343 brannmenn som gikk inn i bygningene før de raste. 265 passasjerer omkom i de fire flyene, og 125 ble drept i Pentagon. Til sammen døde 2986 personer som direkte følge av terrorangrepet.