Muslimer sagt opp ved flyplassen

0Shares

De fire er blant flere dusin ansatte som har mistet sikkerhetsklareringen ved Charles de Gaulle-flyplassen i Paris på grunn av innskjerpede terrorregler. Så å si alle de ansatte som har blitt utestengt fra jobben sin, er muslimer, melder TV2 Nettavisen som henviser til nyhetsbyrået AP.

De flyplassansatte som mistet sikkerhetsklareringen, mottok et brev fra den regionale regjeringen hvor de ble fortalt at de utgjorde «en betydelig fare for flyplassikkerheten» eller hadde utvist «personlig opptreden som truer flyplassikkerheten».

Advokatene for de fire saksøkerne ser ikke saken helt slik, men hevder at de fire under forhør aldri fikk oppgitt hvorfor de mistet klareringen. Derimot ble de gjentatte ganger spurt om religionen sin.

– Forbindelsen mellom disse menneskene er at de enten er arabere – eller praktiserer religionen sin på en alminnelig måte, sier Eric Moutet i følge TV2 Nettavisen, som er advokat for en av saksøkerne.