– Steng Guantánamo nå

0Shares

– Guantánamo har blitt vår tids fremste symbol på brudd på menneskerettighetene i kjølvannet av kampen mot terror, sier organisasjonen i en pressemelding.

Med hette over hodet og i lenker ble de første fangene i ”krigen mot terror” overført til den amerikanske marinebasen i Guantánamo Bay på Cuba i januar 2002. Trass i overveldende protester fra det internasjonale samfunn og fordømmelser fra juridiske eksperter sitter fremdeles hundrevis av mennesker fra omtrent 30 nasjoner på basen.

“USAs regjering må omgående stenge fangeleiren i Guantánamo Bay,” slik lyder rapporten fra FN om Guantánamo Bay.

Fra Amensty heter det:
Fangene på Guantánamo-basen sitter under forhold som vanskelig kan betegnes som annet enn grusom, umenneskelig og nedverdigende. Fangene er fratatt rettigheter som er å anse som selvfølgelige i henhold til folkeretten, og de må tåle alvorlig psykisk press. Det har vært tre dødsfall i leiren, tilsynelatende selvmord. Andre fanger har innledet langvarige sultestreiker og holdes i live ved tvangsforing.

Etter hvert som bevisene for de mange overgrepene mot Guantánamo-fangene kommer for en dag, øker fordømmelsen både i USA og i utlandet. Amnesty International var en av de første som forlangte at leiren måtte stenges. Senere har mange andre organisasjoner og enkeltmennesker gitt uttrykk for det samme. Til og med USAs president George W. Bush har uttalt at han gjerne skulle sett Guantánamo-leiren stengt. Amnesty mener at han burde gjøre dette umiddelbart.