Kontantstøtte ordning i Danmark

0Shares

For å sikre integrasjonen av innvandrere, vil regjeringen gi kontantstøtte bare i ett år. Det er den enkelte kommune som skal avgjøre om ordningen skal innføres.

Sosialminister Henriette Kjær foreslår å gi foreldre som ikke sender barna i barnehage denne summen, skriver Berlingske Tidende.