Dømt for hat og drapsoppfordring

De fire mennene skal ha oppfordret til drap på vestlige under en demonstrasjon foran den danske ambassade i London under karikatur-striden i fjor. Nå er de idømt mellom fire og seks års fengsel for deres rolle i protestene.

Mennene spilte ifølge domsavsigelsen en sentral rolle i den etter hvert ulovlige protesten i februar 2006.

Alle tre ble idømt seks års fengsel for å oppfordre andre muslimer til å bombe Storbritannia. En fjerde mann ble dømt til fire års fengsel for å oppildne til rasehat under protestene. Omkring 300 muslimer skal ha deltatt i de daglange protestene i den opphetede tiden etter Muhammed-karikaturene.

Mennene er bosatt i henholdsvis London og Birmingham. De mottok straffen på stedet.

Det var ikke bare i London muslimer protesterte ved norske og danske ambassader i februar i fjor. I februar i fjor protesterte muslimer over hele verden mot publiseringen av Muhammed-karikaturene i den danske avisen Jyllands-posten og norske Magasinet.
I Danmark ble den muslimske talsmannen Ahmed Akkari etterforsket for å ha kommet med drapstrusler mot Naser Khader.