Vil kutte ut kontantstøtten

– Kontantstøtten bidrar til at innvandrere og deres barn isoleres fra det norske samfunnet. Andelen norske familier som bruker kontantstøtten i Oslo går ned, samtidig som den har gått opp i minoritetsfamilier, sier Jan Bøhler (Ap) i følge NTB.

Han er redd dette vil føre til en ny underklasse i Norge som består av ressurssvake og isolerte innvandrere.

84 prosent av ikke-vestlige innvandrere benytter seg av kontantstøtteordningen i Oslo.

– Når innvandrerkvinner ikke presses til å delta i samfunnet, får de heller ikke med seg den debatten som går om omskjæring og tvangsekteskap, sier Bøhler. Han ser for seg at ordningen først skal prøves ut i Oslo, før den eventuelt skal utvidet til å gjelde hele landet.