Innvandrere vil ikke utdanne seg i forsvaret

0Shares

Terrorangrepet 11. september har forsterket unge innvandreres følelse av å være marginaliserte. En ny undersøkelse fra Center for Ungdomsforskning konkluderer at det er en av grunnene til at mange ikke vil utdanne seg i forsvaret eller politiet.

-De betrakter det som noe kjernedansk som ligger meget langt fra deres verdier, sier forskningskoordinator Noemi Katznelson fra RUC.

– Undersøkelsen avliver myten om at vi bare kan rekruttere løst blant de unge innvandrere. Deres syn på de to etater er så negativt at vi kan få vanskeligheter med å få fat på dem, sier oberst løytnant Jørgen Storm, rekrutteringssjef i forsvaret.

-I de kommende år vil flere og flere unge innvandrere komme i den vernepliktige alder, sier Jørgen Storm.

Forsvaret vil derfor lage kampanjer og vil gjennom danske innvandrerforeninger og innvandrerkanaler på tv og radio prøve å nå fram til gruppen.

Det er også planen å lage informasjonsmateriell på arabisk til de unge innvandrernes familier.

Forskerne bak undersøkelsen har blant annet intervjuet 36 unge innvandrere fra Pakistan, Irak og Tyrkia, og her er holdningen at det er vanskelig å identifisere seg med det danske forsvaret når det ”nye fiendebilledet er islam”.

Også i Norge har forsvaret satt i gang kampanjer for å verve flerkulturelle til Forsvaret.

-Vi har et mål om å nå fire prosent med flerkulturell bakgrunn innen år 2005. Nå har vi ikke mulighet til å se hvem som har en slik bakgrunn før de møter på avdelingen. Jeg synes likevel at det er fornuftig at regelverket er som det er, sier kommandørkaptein Arne R. Nilsen, prosessleder for rekruttering.