Sverige: stor økning i antall flyktninger

0Shares

I 2007 fikk 67030 personer oppholdstillatelse i Sverige. Tallet er en i økning i forhold til sifrene fra 2006, hvor 66 238 fikk bevilgning, viser de ferskeste tallene fra Migrationsverket.

Flesteparten av de som fikk bli i Sverige kom via familiegjenforening (29 515). 19 387 av totalen fikk komme inn i landet gjennom EU/EØS-kvoten, 18 779 fikk oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid og studier i landet, mens 18 414 kom gjennom flyktningkvoten.

Stor økning i flyktningstrømmen

Tilsammen fikk altså 18 414 personer opphold i Sverige som flyktninger. Tilsvarende var tallet i samme kategori for 2006 bare på 10 273, noe som innebærer en oppsiktsvekkende økning av folk som har fått flyktningestatus.

Når det gjelder opphold på bakgrunn av familiegjenforening blant flyktninger kan man også finne markant større tall i forhold til 2006. 7 691 fikk bli igjen i landet mot tilsvarende 3 728 året før, noe som har ført at svenske myndigheter nylig har varslet en videre innstramningspolitikk i den neste to-treårsperioden.

Flest irakere

Når det gjelder antall asylsøknader så topper land som Irak (18559 søknader), Somalia (3349) og Serbia (2500).  Når det gjelder antall enslige barneflyktninger finner vi flest blant irakere, somaliere og afghanere. 

1603 personer er satt under kategorien “øvrige”. Her finner vi bl. a folk med ukjent nasjonalitet, asylsøkere hvis opprinnelse er under utredning og søkere uten statstilhørighet.