Religiøst hat øker i Europa

Negative holdninger til jøder og muslimer har økt merkbar i Europa de siste to årene, ifølge avisen. Muslimhatet gjør seg også gjeldende i de østlige delene av Asia og blant inderne har også skepsis og fobi mot kristne økt kraftig de siste par årene, mens i Midtøsten er negativiteten til jøder sterkest.

Instituttet Pew Research Center i Washington DC som i sitt Global Attitudes Project har målt holdninger til grupper med ulik tro i en rekke land. Funnene for Europa baserer seg på svar gitt i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Spania, Polen og Russland.

Eldre misliker jøder og muslimer

Hovedkonklusjonen er at det er en klar økning i negative holdninger til jøder siden forrige måling, som var i 2006. Både i Spania, Russland og Polen ser man en markant økning i antisemittisme, mens også i Tyskland og Frankrike ser man en økning på så mye som henholdsvis 25 og 20 prosent.

Det er samme sosiale grupper som er negative både til jøder og muslimer. Folk over 50 og med lite eller ingen utdanning har langt høyere tendens til jøde- og muslimhat. I Frankrike, Tyskland og Spania er halvparten av befolkningen som ikke har høyere utdanning negative til muslimer, 31 prosent til jøder.

Negativ trend også i hele Asia

Negativite holdninger til jøder er sterkest i land som Tyrkia, Egypt, Jordan, Libanon og Pakistan. Her er antallet med et positivt syn på denne gruppen bare ensifret. På den andre siden er muslimhatet aller sterkest i Øst-Asia. 61 prosent i Japan er negative, 56 i India og 55 i Kina. I samme verdensdel er kristne også blitt mer uglesett. Spesielt i India er dette et fenomen. Her har antallet som misliker kristne økt fra 19 prosent i 2006 til 37 prosent ved nåværende måling.