Innvandring redder Storbritannia fra alderskrisen

0Shares

En kombinasjon av høye graviditetstall blant yngre kvinner og økt innvandring de siste årene vil sørge for Storbritannia, og i delvis Frankrike, vil komme til å dempe de store utgiftene grunnet stadig høyere levealder, pensjonsutgifter og mangel på yngre arbeidskraft i øvrige EU-land, skriver avisen The Telegraph.

Tallene har avisen hentet fra en ny rapport laget av Europa-kommisjonen. Rapporten varsler at både finankrise, “alderskrise” og restriktiv politikk i forhold til sårt tiltrengt arbeidsinnvandring vil ha en negativ effekt på kontinentets økonomi. Land som Tyskland kan i årene 2015-35 oppleve en nedgang i arbeidsfør befolkning på opptil 29 prosent, mens land som Polen, Romania, Bulgaria, samt medlemslandene i Baltikum kan få en nedgang på opptil hele 39 prosent.

– EUs medlemmer vil få en stadig høyere rate av innbyggere som er avhengige av en eller annen helse- og pensjonsordning. Forholdet mellom arbeidsfør og ikke-arbeidsføre/alderspensjonerte kommer til å være to for en, istedenfor dagens, som er fire til en, siterer The Telegraph innholdet i rapporten.

Ved midten og slutten av perioden 2015-2050 vil Storbritannia ha 45 millioner arbeidsføre innbyggere, noe som vil være høyest i EU i forhold til andre unionsland. Veksten forutsetter igjen at landet kan tiltrekke seg nok arbeidsinnvandring.