Rasisme i Storbritania

0Shares

Det er et fargerikt spekter av etniske minoriteter i Storbritannia, men de utgjør bare fire prosent av de ansatte på teaterscener, viser en rapport som de britiske teatrenes egen paraplyorganisasjon, Theatre Management Association, hadde bedt om, ifølge NRK.

I samfunnet ellers utgjør de etniske minoritetene over åtte prosent av befolkningen. Det er særlig personer med afrikansk og asiatisk bakgrunn det er lite av i teatrene sammenlignet med deres andel av innbyggertallet totalt.

Rapporten konkluderer med at det trengs ekstra midler for å rekruttere etniske minoriteter til teatrene. Kvotering vli heller ikke bli utelukket.

Rapporten er en av flere som behandler rasisme i offentlige institusjoner i Storbritannia. Bakrunnen for rapportene er det rasistisk drapet på den fargede tenåringen Stephen Lawrence i 1999. Hensikten har vært å kartlegge inngrodd rasisme som nærmest “sitter i veggene” i de offentlige institusjonene.