Hellas klagd inn for EU-kommisjonen

Flere fra Afrikas Horn til Norge: Nye beregninger fra Utlendingsdirektoratet for april viser at flere somaliere og eritréere har søkt asyl i Norge.
Foto: Wikimedia Commons
Den greske asylpolitikken er inhuman og i strid med internasjonal lov. Til tross for dette, fortsetter Norge, Nederland og andre europeiske land å overføre asylsøkere til Hellas, fordi Hellas er det første landet asylsøkere har kommet til, melder Norad i en pressemelding.
0Shares

– Helt uakseptabel praksis, sier Morten Tjessem, generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

– Så lenge Hellas ikke respekterer asylsøkernes grunnlegende rettigheter, bør ingen asylsøker sendes tilbake dit, sier Tjessem.

Klager inn
Organisasjonene Dutch Council for Refugees, the Finnish Refugee Advice Centre, PRO ASYL og the British Refugee and Migrant Justice slår alarm i en klage som er sendt til EU-kommisjonen i dag. Flere europeiske flyktningorganisasjoner, deriblant NOAS, støtter klagen.

Lever i kummerlige forhold
Asylsøkere blir holdt i overfylte og skitne fengsler eller tvunget til å leve på gata hvor mange av dem utsettes for trakassering og vold. Noen av dem blir deportert tilbake til Tyrkia uten at deres saker blir behandlet. 

Muligheten for å få beskyttelse i Hellas er forsvinnende liten. Det er nesten ingen rettsikkerhetsgarantier i det greske asylsystemet. I tillegg er det svært få asylmottak. De fleste må klare seg på egenhånd, inkludert eldre og barnefamilier. De henvises til å bo på gata eller må bygge små skur selv, skriver Norad.