Ny studie om multikulturalisme i Europa

Gir gode velferdsordninger økt arbeidsledighet blant innvandrere?
Foto: Flickr
En ny studie viser at gode velferdsordninger og få krav til innvandrere gir høy arbeidsløshet, mer segregering og kriminalitet, skriver Klassekampen.
Saroj Chumber
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

Resultatet av studien publiseres 1. januar i en artikkel av den nederlandske integrasjonsforskeren Ruud Koopmans. Koopmans har studert integreringspolitikken og sammnenhengen mellom arbeidsledighet og velferdsordninger i syv land: Nederland, Sverige, England, Belgia, Tyskland, Sveits, Østerrike og Frankrike. Studien viser at land som har streng innvandringspolitikk og høyere krav til innvandrere har bedre integreringsresultater, mens i land med gode velferdsordninger er det flere arbeidsledige blant innvandrerne.

Betydning for Norge

Ada Engebrigtsen, forsker ved Norsk institutt for forskning om
oppvekst, velferd og aldring (Nova), mener at selv om Norge  ikke er med i den aktuelle
studien, er spørsmålene den reiser likevel relevante for norsk integreringspolitikk.

– Norge fører ikke en multikulturell politikk. Vi stiller en god del krav og vi har ikke en veldig segregert befolkning. En stor andel innvandrere deltar i høyere utdannelse. Dette gjelder særlig andregenerasjon. Det hadde vært spennende om Koopmans også hadde sett på hvordan det gikk med andregenerasjonen i sin studie, sier Engebrigtsen.

Engebrigtsen mener Koopmans studie har mye interessant, men hun er likevel  kritisk. Hun mener han ikke tar nok høyde for at arbeidslivet i de ulike landene er forskjellig, og at det er ulike innvandrere som mottas i de forskjellige landene.