Oslo tar imot 350 flyktninger

350 flyktninger skal til Oslo i 2010
Foto: Hilde Killerud
Oslo kommune skal ta imot 350 flyktninger i 2010.  Det er under halvparten av det staten har bedt om, skriver NRK.no
0Shares
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil at Oslo kommunen skal ta imot 750 flyktninger, men likevel blir bare halvparten tatt imot.

Byrådet var i utgangspunktet innstilt på å ta imot kun 300 mennesker med beskyttelsesbehov, men tallet ble hevet til 350 i budsjettforhandlingene med Venstre og Kristelig Folkeparti.

Frogner tar imot flest

Flest flyktninger skal bosette seg i bydelen Frogner, mens Bjerke og Grorud skal bosette færrest. Det går fram av byrådets bydelsvise kvotefordeling for 2010, der folketallet i bydelene er lagt til grunn.