Norsk asylpolitikk refses av Sverige

Sverige har underskudd på nasjonal identiet. Det gir plass til klansamfunnet som alternativ – dog ikke et særlig godt alternativ.
Foto: Flickr
Mens norske asyltall er på bunn i Europa, vil det komme tre ganger så mange asylsøkere til Sverige som til Norge.

-Jeg er overrasket over at de rødgrønne fører en så hard flyktningpolitikk. Asylinnstrammingene har bidratt til å forsterke mistenkeliggjøringen av asylsøkerne. I dag er det ingen tvil om at Sverige har en mer human asylpolitikk enn Norge. Sverige lykkes bedre med å oppfylle internasjonale konvensjoner, sier Kalle Larsson, flyktningpolitisk talsmann i SVs søsterparti Vänsterpartiet til Dagsavisen.

Glad for mange søknader
Norge har returnert over 6.000 asylsøkere til opprinnelseslandet. Knut Storberget uttalte i går at dette viser at det er «hensiktsløst» å søke asyl i Norge for dem som ikke har et reelt behov for beskyttelse. Mens Larsson er glad for at mange asylsøkerer kommer til Sverige.

-Vi skal være et land som tar imot mennesker fra krig og konfliktområder. Det er veldig alvorlig at Norge og Danmark stenger grensene for mennesker som har behov for opphold. Da velger de seg heller land der de kan få opphold, som Sverige, sier Larsson.

Sverige følger forpliktelser
De siste ti årene har svenskene fått mange flere asylsøknader enn sine nordiske naboer, inkludert Norge.

Norge følger ikke fullt ut sine internasjonale forpliktelser overfor mennesker i nød, hevder Vänsterpartiets Larsson. Han får støtte av svensk migrasjonsminister Tobias Billström.