SV-politiker: – Norge vender ryggen til flyktningene

– Strategien er preget av fokus på kortsiktige utgifter, framfor en langsiktig integrering, hevder SV-politikeren Karin Andersen om hvordan regjeringen håndterer flyktningekrisen.

I innlegget i Vårt Land viser SV-politikeren til at Tyskland, Frankrike, Italia og Malta inngikk en avtale om en midlertidig mekanisme for å sikre at personer som krysser havet for å søke asyl i Europa kommer i land og fordeles utover Europa.

Videre viser hun til at justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sa nei til at Norge skal bidra til fordelingen.

– Norske myndigheter forholder seg utilgivelig passive til den humanitære krisen som nå utspiller seg. De tar ingen lederrolle i internasjonal kamp for menneskerettigheter til mennesker i total krise, skriver hun i innlegget.

Forferdelige forhold

Ifølge FN var det ved dette årets begynnelse 70,8 millioner mennesker på flukt i verden, flere enn de noen gang registert.

– Landene i nærområdene som tar imot flest flyktninger og som tar den største belastningen. De stengte grensene i Europa og innstramminger i Norge gjør at det er historisk få asylsøkere som kommer til Norge. Mens land som Hellas, Kypros og Malta tar imot flest førstegangs asylsøkere.

Andersen viser også til den forverrede situasjonen på Moria-leiren.

– I Moria i Hellas bor det over 12.000 asylsøkere og leiren ble stengt for å ta imot flere for et par uker siden. Den rommer nå fire ganger det antall mennesker som den er tiltenkt. Forholdene blir beskrevet som forferdelige av alle som har vært der, og det å leve i forferdelige forhold har konsekvenser.

Løsningen mener hun er å “avlaste” land som Hellas.

– Norge kan ta imot en større andel enn det lille antallet vi tar imot i dag, slik SV har foreslått. Vi må avlaste land som Hellas, som er på bristepunktet.

– Et trist skue

Leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, mener Norges tilnærming til flyktningkrisen har for lengst blitt en skamplett.

– Norsk flyktningpoltikk er blitt et trist skue, sier Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter.
Foto : Youtube screenshot

– Norge, som et av de rikeste landene klamrer seg mest begjæring til sitt eget. Det er et trist skue. Det er selvsagt også dypt tragisk for de menneskene vi kunne ha hjulpet som i stedet overlates til sin egen skjebne, sier han til Utrop.

Han mener dette er følgen av et Norge i høyrepopulismens grep.

– I realiteten har flertallet av nordmenn langt bedre verdier enn dette. Nordmenn flest mener det er riktig å hjelpe mennesker på flukt. Men vi har satt et parti ved makten som ikke står for disse verdiene. Nå ser vi konsekvensene.