Strammere innvandringslov

0Shares

Den nye loven vil gjøre det vanskeligere å få asyl og begrenser støtten til innvandrere.

Regjeringspartiene Venstre og De Konservative fikk flertall for sitt omstridte lovforslag, bare med støtte fra Dansk Folkeparti.

Blant tiltakene er at utlendinger først kan få permanent oppholdstillatelse etter sju år. Flyktninger får heller ikke lenger rett til en bolig.