Dansk løsning i Østerrike

Ambisjoner: Ikke-vestlige innvandrere og etterkommere velger prestisjefylte studier
Foto: Flickr
En variant av det danske poengsystemet innføres i alperepublikken fra sommeren. Da skal det bli lettere for høyt utdannede personer med gode tyskkunnskaper å få oppholdstillatelse og familiegjenforening.
0Shares

Det nye systemet deler potensielle innvandrere i tre grupper, skriver DiePresse.com
. De med aller høyest kvalifikasjoner innen administrative, akademiske og tekniske fag får det lettest. De trenger ikke kunne vise til verken språkkunnskaper eller jobbtilbud for å komme inn i landet. Fritaket fra språkkrav vil også gjelde ektefeller og barn som søker familiegjenforening med innvandrere i den øverste kategorien.

Den andre gruppen kan ha lavere kvalifikasjoner, men må ha erfaring fra yrker der det er mangel på arbeidskraft. Hvilke yrker dette til en hver tid er, bestemmes av sosialministeren. Typiske yrker i denne gruppen er fliseleggere, taktekkere og elektromontører.

Den tredje gruppen er personer som kan ta jobber som det ellers ville være vanskelig å få besatt.

Frem til nå har Østerrike hatt et kvotesystem for hvor mange innvandrere landet skal ta imot per år. Det blir nå erstattet av et poengsystem
som gir poeng for kvalifikasjoner, arbeidserfaring, språkkunnskaper, alder og studier fullført i Østerrike.