Til kamp mot illegal innvandring

0Shares

En felles kontrollaksjon på 25 store europeiske flyplasser i april ga EU-landene bemerkelsesverdige resultater: 5000 illegale innvandrere ble tatt og 1000 falske reisedokumenter oppdaget. I tillegg ble 34 menneskesmuglere arrestert, skriver Stavanger Aftenblad.

Resultatene har ført til en blomstrende debatt om å stanse flyten av illegale innvandrere. Hovedpunktene som skal behandles under toppmøtet 21. og 22.juni er at EU-landene skal komme fram til felles kriterier for innvilgelse av asylsøknader, strengere kontroll ved EUs ytre grenser og mer omfattende samarbeid i bekjempelsen av illegal innvandring og organisert menneskesmugling.

Spørsmål om asyl og innvandring har det tidligere vært vanskelig å oppnå enighet om i EU, men mange tipper at tiden nå er moden.

Menneskerettighetsgrupper advarer EU-toppene mot å bidra til ytterligere rasisme og fremmedfrykt i Europa.

– Sevilla-toppmøtet vil ende i en ny bølge av overgrep med mindre EU-lederne begynner å respektere at immigranter – også de uten rett til opphold i Europa – har grunnleggende menneskerettigheter, sier Elizabeth Andersen i organisasjonen Human Rights Watch.