Hva er æresdrap?

0Shares

Under rettsaken ble det framlagt en psykiatrisk sakkyndig rapport på fem A4-sider som går ut på at Fadimes far reagerer primitivt og naivt. “Han er steil og rigid og inngår ikke i dialog, men starter ethvert intervju med en monolog om hvordan hans datter vanæret ham. Han er ikke syk, ikke engang alvorlig deprimert, og lider ikke av noen psykisk lidelse.”

«Primitiv og naiv» tjener også dem som vil vektlegge individets rolle i dette drap som andre betegner som æresdrap. Sjalusidrap handler jo om et individ? Handler ikke også æresdrap om et individ? Er det noen forskjell, og hva er den?

Javisst er drap en primitiv handling, og drapsmenn kan vel være naive. Men i den type drap det gjelder her, ligger rasjonelle avveininger til grunn, skriver Wikan.

Les kronikken: Primitiv og naiv?