Lønnsgap for innvandrere i Spania

Minoritetsrelatert problem blitt vanlig blant etniske spanjoler: Skyhøy arbeidsledighet etter at finanskrisen slo til har ført til en stadig vanskeligere økonomisk situasjon.
Foto: flickr.com/Joaquin Munte
Latinamerikanske innvandrere i Spania tjener betydelig mindre enn spanjoler med samme utdanning.
0Shares
Spania har hatt en voldsom økning i antall arbeidsinnvandrere de sisten femten åra, blant annet knyttet til en langvarig byggeboom. Nå er landet imidlertid inne i en dyp økonomisk krise. Arbeidsledigheten blant ikke-spanske menn i Spania er anslått til 35 prosent.
En fersk studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Applied Economcis har sammenlignet latinamerikanske og spanske menn på det spanske arbeidsmarkedet, basert på tall fra 2006. Tallene viser at latinamerikanske innvandrere tjente markert mindre enn spanjoler med tilsvarende utdanning, alder og erfaring.
– Gapet kan ha blitt større nå, sier økonomen José Ignacio Anton ved University of Salamanca i Spania til forskning.no.
Språk heller ubetydelig
Lønnsforskjellene i 2006 kan forklares gjennom diskriminering av innvandrere eller at utdanning og erfaring fra hjemlandet er mindre verdt i Spania. Siden de fleste latinamerikanske innvandrerne er spansktalende, tyder det på at språk har liten betydning for å forklare lønnsforskjeller.
Forsker Taryn Ann Galloway i Statistisk Sentralbyrå synes de spanske tallene er høyst oppsiktsvekkende og interessante.
– Her i Norge tar det lenger tid for innvandrere å komme i jobb, men lønnsforskjellene mellom innvandrere og nordmenn er ikke så store når man først kommer i arbeid. Jeg ville trodd at språket hadde mye mer å si i Spania, sier Galloway til forskning.no.