Islamisme gir kontroll

For mange handler islamsk radikalisme om å være i opposisjon til samfunnet og utvikle en sterk egenidentitet, sier forskeren Ann-Sophie Hemmingsen fra Dansk institutt for internasjonale studier til nettstedet forskning.no.
En markant ideologi, kombinert med fellesskap og følelse av kontroll, får unge menn til å søke radikale islamistiske miljøer, ifølge en ny dansk doktoravhandling.
0Shares
Forskeren Ann-Sophie Hemmingsen, cand. mag. i arabisk og ph.d. ved Dansk Institutt for Internasjonale Studier, har undersøkt hva det er som får særlig unge menn til å søke de radikale islamistiske gruppene, skriver forskning.no.
Hemmingsen har nylig forsvart avhandlingen, som er en undersøkelse av hva som tiltrekker særlig unge menn ved de radikale islamistiske miljøene. Den kontroversielle gruppen som sympatiserer med det de betrakter som voldelig forsvar av Islam, kaller hun for jihadister.
Attraktiv motkultur
– Ganske raskt gikk det opp for meg at det var mange av de samme personene som gikk igjen. Det var tydelig at det både på anklagebenken og blant tilskuerne var snakk om en gruppe som hadde definert et felles “vi”, som blant annet handlet om å være i opposisjon, og som kunne forstås som en motkultur, sier Hemmingsen til forskning.no.

Kan kunnskap fra avhandlingen din brukes til å redusere tilstrømmingen til jihadismen?
– Vi må spørre oss selv hvorfor vi gjerne vil redusere tilstrømmingen. Innenfor nynazisme ser vi også en rekke holdninger vi som samfunn aksepterer, mens vi krever at nynazistene avstår fra noen bestemte handlinger. Radikal islam kan betraktes på samme måte, svarer hun til forskning.no.