– Uten migrasjon stopper Europa

Mer migrasjon er bra for økonomien, sier professor Pankaj Ghemawat (f. 1959)
Foto: Wikimedia Commons
Europa har valget mellom å satse langt sterkere på innvandring, eller å stå overfor alvorlige økonomiske vanskeligheter om 20-30 år, sier økonom Pankaj Ghemawat.

Tallene er entydige, mener økonomen. Europa er helt avhengig av innvandring for å holde oppe den økonomiske veksten. Det er demografien som er grunnen. Europas befolkning blir stadig eldre.

– Verden er langt mindre globalisert enn de fleste tror. Kun tre prosent av verdens befolkning er migranter. Det er mindre enn for 100 år siden, sier den indisk-amerikanske økonomen, som i 1991 ble den yngste professoren (eng: full professor) i Harvard Business Schools historie.

Ubrukte muligheter

Professoren, som siden 2006 har bodd og arbeidet i Barcelona i Spania, mener globalisering bare har nådd 10-20 prosent av sitt fulle potensiale. De ubrukte mulighetene er enorme. Det sier han i et lengre intervju om globalisering i den østerrikske avisen Die Presse.

– Med full bevegelsesfrihet over alle landegrenser i hele verden, ville verdenshandelen kunne mer enn doble seg! Å øke migrantandelen i verden til fem prosent fram mot 2050 vil imidlertid være nok til å få en betydelig effekt på verdens vekst.

– Skaper ikke ulikheter
Det er en misforståelse av verden skulle være så globalisert i dag, mener professoren. 

– De fleste bestselgerne om globalisering inneholder ikke et eneste tall, ikke en eneste graf. En del av bøkene er skrevet av journalister, som er flinke til å fortelle historier, men som ikke har undersøkt forholdene vitenskapelig. Folk flest tar tesen om at vi lever i en global landsby for god fisk. Men sannheten er at arbeidsmarkedene er langt mer lukket enn de fleste tror. På den annen siden finnes det ikke noe bevis for at globaliseringen fører til betydelig tap av arbeidsplasser i den industrialiserte del av verden slik de som mener globaliseringen har gått for langt ofte hevder. Ny teknologi er ansvarlig for 20 ganger så mange tapte arbeidsplasser som globalisering. Samtidig vet vi at ny teknologi også skaper arbeidsplasser. 

Mange globaliseringskritikere mener at den økte konkurransen og den grenseløse kapitalen fører til større ulikheter. Professoren er uenig. Han trekker fram USA og Tyskland som eksempler.

– I USA har ulikhetene vokst langt mer enn i Tyskland de siste 20-30 årene. Men Tyskland har en økonomi som er tre ganger åpnere enn USAs. Grunnen til de økende inntektsforskjellene i USA er de store skattegavene Ronald Reagan og presidentene etter ham ga de rike, ikke globaliseringen.

– Ikke universalløsning
Professor Ghemawat understreker imidlertid at deregulering ikke alltid er veien å gå.

– På Haiti lever 30 prosent av befolkningen av risdyrking. De fleste av disse lever på eksistensminimum. På 1990-tallet gjennomførte regjeringen på øya en fullstendig deregulering av rishandelen over landegrensene fra den ene dagen til den andre uten noen form for sosial buffer for de berørte jordbrukerne. Slikt er rett og slett uetisk, sier han.

Globaliseringen i tall:

  • 2 prosent av alle telefonminutter går til utenlandssamtaler
  • 2 prosent av alle studenter studerer ikke i hjemlandet
  • 20 prosent av all internettrafikk går over landegrensene
  • 20 prosent av alle aksjeinvesteringer gjelder utenlandske firmaer
  • 35 prosent av all statsgjeld er på utenlandske hender