Har Norge egeninteresser i utenrikspolitikken?

0Shares

-Vi har, som et lite og åpent land, en klar egeninteresse i å arbeide for en verden basert på internasjonalt samarbeid og folkeretten, sa Jan Petersen onsdag under et foredrag i regi av Atlanterhavskomiteen.

– Vår freds- og forsoningsinnsats gir oss på et vis trekkrettigheter i Washington og i EU-hovedstedene, som vi kan utnytte til å fremme våre egne utenriks-politiske interesser.

– Det forhold at enkelte bidrar til å skape inntrykk av at Norges freds- og forsoningsengasjement utgjør hovedelementet i norsk utenrikspolitikk, og på dette grunnlag trekker vidtrekkende og feilaktige konklusjoner om norske utenrikspolitiske prioriteringer, er det dessverre lite vi kan gjøre med. Selv slås jeg ofte over hvor lite interesse det er i norsk media for bl.a. Norges forhold til Europa og Russland samt helt sentrale NATO-spørsmål.

– Norge er ikke ute etter å sikre seg størst mulig makt på bekostning av andre. Derimot er vi interessert i størst mulig innflytelse for deri gjennom å kunne sikre både Norges konkrete interesser og bidra til en mer rettferdig verden med like muligheter for alle, sa utenriksministeren.