Hjelpeverge for mindreårige asylsøkere

0Shares

Enslige mindreårige asylsøkere er kommet til landet uten foreldre. De skal derfor ha oppnevnt en hjelpeverge som skal påse at deres rettigheter blir overholdt og at de får den omsorg de har krav på – også under asylintervjuet. På grunn av problemer med å få oppnevnt nok hjelpeverger, blir de mindreårige ofte sittende ekstra lenge i transitt. Dette er meget uheldig for denne gruppa asylsøkere som har et spesielt behov for oppfølging.

Behovet for hjelpeverger som kan bistå den mindreårige i intervjusituasjonen er derfor SVÆRT STORT!

Temaer for møtet vil være: kort innføring i hva det vil si å være verge
vergens oppgaver med henblikk på asylintervjuet
gjennomgang av asylsaksgangen
orientering om aktiviteter og tilbud gjennom vergeprosjektet Følgesvennen v/Hilde Krogh/Norsk Folkehjelp

Møtet vil legge vekt på å svare på ulike spørsmål som deltakerne måtte ha om hjelpevergerollen og situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere.

Det vil bli enkel servering.

Påmelding til Hanne Dahl (Koordineringsenheten i UDI) innen torsdag 20. juni, tlf: 23 15 61 72, e-post: [email protected]

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen!