Koronapandemien: Regjeringen styrker den humanitære innsatsen

Norge har i 2020 et samlet humanitært budsjett på drøyt 5,5 milliarder kroner.
Foto: ImageLink Photography/Dennis Kan
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) øker den humanitære støtten til respons på koronapandemien fra ti til 100 millioner kroner.

Regjeringen styrker den humanitære innsatsen ved å sette av mer penger og gi større handlingsrom til de humanitære organisasjonene, slik at de bedre kan respondere på de direkte og indirekte konsekvensene av pandemien.

– Jeg frykter at den allerede alvorlige humanitære situasjonen for befolkningen i Afghanistan, Syria og mange andre kriserammede land vil bli enda verre. Derfor øker vi nå den humanitære støtten til respons på koronapandemien fra ti til 100 millioner kroner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

I tiden fremover vil det være behov for stor fleksibilitet for å sikre at organisasjonene raskt kan prioritere innsats der behovene til enhver tid er størst.

– Vi har gitt våre nærmeste humanitære partnere beskjed om at de vil få et større handlingsrom til å omfordele humanitære midler basert på behov. Samtidig øker vi den andelen av det humanitære budsjettet som vi holder i reserve for å kunne respondere raskt på nye behov, sier utenriksministeren.

Hittil har Norge bidratt med ti millioner kroner til Verdens helseorganisasjon (WHO) til respons på koronapandemien. I tillegg har Norge gjennom vår andel til FNs nødhjelpsfond (Cerf) bidratt med ytterligere om lag 15 millioner kroner. De nye 90 millionene vil kanaliseres gjennom FN-systemets globale appell for humanitær respons på koronapandemien som etter planen lanseres i dag.

Norge har i 2020 et samlet humanitært budsjett på drøyt 5,5 milliarder kroner. Støtten gis i hovedsak til FN, norske humanitære organisasjoner og Røde Kors-bevegelsen.