Norge på topp, Kongo sist

Alle ti land som scorer lavest på den nyeste rapporten fra FNs utviklingsprogram ligger i Afrika sør for Sahara. Inntekt under den normerte fattigdomsgrensen, klimafaktorer og sykdommer er blant årsakene
UNDPs Human Development-rapport for 2011 gir Norge toppkarakter.
0Shares
Norge, Australia og Nederland havner øverst på listen i FNs rangering av menneskelig utvikling (HDI), mens Kongo, Niger og Burundi er blant landene som scorer lavest på indeksen, går det frem av en pressemelding fra UNDPs (FNs utviklingsprogram) nordiske kontor. Statistikken er basert på befolkningens helsetilstand, utdannings- og inntektsnivå.

Ifølge pressemeldingen har gjennomsnittlige nivåer for menneskelig utvikling på verdensbasis har bedret seg siden 1970.
– Nivåene ligger 41 prosent høyere totalt sett, mens de fattigste landene har sett en bedring på 61 prosent, noe som indikerer at befolkningen har bedre helse i dag, og at utdannings- og inntektsnivået er høyere.
Afrika sør for Sahara sliter
Alle de ti landene som havner nederst på listen, befinner seg alle i Afrika sør for Sahara. 
– En av grunnene er at helse og inntektsøkning i utviklingsland trues av mangel på klimatiltak og ødeleggelse av folks levebrød. Inntektsnivåene er under fattigdomsgrensen, utdanningsmulighetene er fortsatt begrensede, og forventet levealder fortsetter å være lav grunnet sykdommer som normalt kan lindres, slik som malaria, skriver UNDP i pressemeldingen.