Snart overtar de landet vårt

Alkohol gjør festen morsommere
Foto: Fabio Resende
Ja, det er nå overalt. På butikken, restauranten, cafeen, utestedene osv. De blir stadig flere. 

De har med seg sin sære kultur og språk fra hjemlandet. Og de nekter å lære norsk. Det største problemet er jo at de tar jobbene våre. Det er verken krig, nød eller konflikt i hjemlandene deres. Likevel er de her i Norge, og gjør livet surt for oss nordmenn. Vi som er glad i Norge og som verdsetter tilhørigheten og identiteten landets kulturelle fellesskap representerer, ser med undring og uro på hvordan dette fellesskapet forvitrer og undergraves av disse menneskene.

Tusenårig konflikt
Så kom ikke her og fortell oss at kulturen vår ikke finnes. Til tross for at Oslo-folk, nordlendinger, vestlendinger, og folk fra «oppibygda» og «nerribygda» har vært i konflikt i 1000 år, så har vi alle definert oss som norske. Og de som absolutt ikke vil være med på laget, har fått lov å stå utenfor og kalle seg bergensere. I all vennskapelighet.

Norsk kultur
Norsk kultur er summen av det vi feirer på 17. mai: Felles land, historie, tradisjoner, språk, høytider, religionsbakgrunn, verdigrunnlag, kulturarv, lovverk, valuta, skikk og bruk, flagg, oppvekst, forsvar, nasjonalsang, kongehus, landslag og tusen andre små og store ting som utgjør et kulturfellesskap. Det er norsk kultur for alle dere som er tilgjort uvitende. Det er norsk kultur i all sin variasjon –  slik alle sterke, stolte kulturer har variasjoner. Ferdig diskutert. Og det leder oss tilbake til utgangspunktet.

De har med seg sin sære kultur og språk fra hjemlandet. Og de nekter å lære norsk. Det største problemet er jo at de tar jobbene våre.

Fest og bråk
Jeg hadde noen av disse menneskene som nabo. De festet og bråkte så mye. De har en sånn sær humor. Og verste av alt er at de tar alle jobbene de får. Nå er det ingen jobb til oss nordmen. Og nå sier jeg det rett ut: Send svenskene tilbake til hjemlandet så snart som mulig!