Flere flyktninger forlater Danmark

– Deilige tall, sier utlendings- og integrasjonsminister Mattias Tesfaye.
Foto: Socialistisk Folkeparti
For første gang siden 2011 er det flere med flyktningbakgrunn som forlater Danmark, enn som ankommer landet.

Antall utvandrede flyktninger oversteg antall innvandrede flyktninger med cirka 730 personer i fjor, viser en analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Fire år tidligere var det nettoinnvandring på over 16.000 personer.

– Deilige tall, sier utlendings- og integrasjonsminister Mattias Tesfaye.

– Jeg er først og fremst glad for at det viser at vi kan holde tilstrømningen i ro ved å føre en fornuftig politikk i Danmark. Men også for at det er flyktninger som gjerne vil ta imot en pose med penger og reise hjem og bygge opp sitt eget land, sier han.

I fjor var det særlig flyktninger fra Somalia, Syria, Irak og Bosnia-Hercegovina som forlot Danmark. For flyktninger fra Eritrea, Iran og Afghanistan var det derimot flere som ankom Danmark, enn som forlot landet.

Dansk Flygtningehjælps asylsjef Eva Singer mener at det ikke er danske myndigheters politikk som kan tilskrives mesteparten av forklaringen bak utviklingen. Derimot har det sammenheng med at det er blitt vanskeligere å ta seg inn i Europa de siste årene, blant annet på grunn av avtalen mellom EU og Tyrkia, mener hun.