Hjem Nyheter Verden Alvorlige konsekvenser for jenter og kvinner som følge av pandemien

Alvorlige konsekvenser for jenter og kvinner som følge av pandemien

Rapporter fra hele verden forteller om en alvorlig økning i kjønnsbasert og seksuell vold.
Foto: Unsplash/Ben Blennerhassett
Utviklingsminister Dag Inge Ulstein retter oppmerksomheten mot situasjonen for jenter og kvinner under covid-19.

– Vi var bekymret for tilbakeslag mot kvinners rettigheter allerede før covid-19. Nå forsterkes dessverre mange negative trender. Vi må derfor sikre at all vår respons har et kjønnsperspektiv og at kvinner er med når viktige beslutninger tas, sier Ulstein.

Covid-19 øker jenters og kvinners sårbarhet. Isolasjon og nedstenging av helsetjenester som svangerskapsomsorg, trygge fødsler og tilgang til prevensjon, øker faren for uønskede graviditeter og svangerskapsrelaterte dødsfall. Rapporter fra hele verden forteller om en alvorlig økning i kjønnsbasert og seksuell vold. Mange voldsofre lever nå tett på voldsutøveren i isolasjon og økonomisk utrygghet. Samtidig som behovet for beskyttelse øker, blir hjelpetjenestene mindre tilgjengelige.

Nye anslag fra FNs befolkningsfond (UNFPA) viser at dersom nedstengningen av samfunnet fortsetter i seks måneder til, vil det kunne medføre:

  • 31 millioner flere jenter og kvinner vil utsettes for kjønnsbasert vold. For hver tredje måned situasjonen fortsetter, forventes en ytterligere økning på 15 millioner.
  • 47 millioner jenter og kvinner i 114 lav- og mellominntektsland får ikke tilgang til prevensjonsmidler.
  • Sju millioner graviditeter som ikke var planlagt

– Norge skal ikke stå stille og se på at pandemien fører til tilbakeslag for jenter og kvinners rettigheter, som vi har kjempet for så lenge. Sammen må vi arbeide for å opprettholde helsetjenestene og forhindre at svangerskapsrelaterte dødsfall, tenåringsgraviditeter og barneekteskap øker, sier utviklingsministeren.