– Nye dagpengeregler for utenlandske fagarbeidere må ha tilbakevirkende kraft

Assad Nasir ser for seg at midlertidige endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er korona-permitterte må ha tilbakevendende virkning.
Sist uke sendte Arbeids- og sosialdepartementet forslag til midlertidige endringer i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er korona-permitterte.
18Shares

Frist for å sende inn høringssvar var fredag sist uke.

Lærer og samfunnsdebattant Assad Nasir sier til Utrop de nye vedtatte regler må ha tilbakevendende kraft.

– Folk har vært permitterte flere uker uten dagpenger etter at reglene ble vedtatt. Her tenker jeg at staten bør kunne bidra og dekke for et lengre varig inntektstap.

Endringene, som skal gjelde frem til 31. oktober 2020, åpner for at faglærte utlendinger kan fortsette å oppholde seg i Norge, samt at de kan gis ny oppholdstillatelse i permitteringsperioden.

Gjeldende rett er at faglærte utlendinger som har oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1, er bundet til et bestemt arbeid i Norge.

– Utlendingsregelverket har ikke egne regler for faglærte som blir permitterte, og denne gruppen har i praksis blitt ansett som arbeidsledige uten rett til dagpenger. Permitterte må følgelig reise hjem hvis de ikke finner nytt arbeid eller kan få opphold på et annet grunnlag, står i høringen.

– Tenk langsiktig

Endringene i dagpengeforskriften gjør unntak fra kravet til yrkesmessig og geografisk mobilitet for faglærte utlendinger, slik at de kan få rett til dagpenger til tross for begrensningene i oppholdstillatelsen.

Nasir ser dette som positivt, men håper samtidig at myndighetene tenker langsiktig

– I denne settingen kan dette være regler som gjelder frem til slutten av oktober. Langsiktig mener jeg at at de utenlandske arbeidstakerne bør kunne ha rett på dagpenger utover denne perioden. Jobber og skatter man til Norge, så bør man få “tilbakebetaling” i norske rettigheter.

– Enkelte sektorer i jordbruket, som blant annet jordbærplukking, ser utenlandsk arbeidskraft som så uvurderlig at de vil fly inn folk privat i løpet av sommeren. Hva tenker om saken?

– For meg høres det fint ut, så lenge man kan holde smittevernsrådene fra regjeringen, og så lenge også deres sosiale rettigheter blir opprettholdt.