Telenor «indifiserte» markedsstrategien

Retter seg etter markedet: Telenor måtte endre kulturell strategi for å lykkes etter at man for to år siden gikk inn i det indiske telemarkedet.
Foto: http://simplycvr.blogspot.com/
I 2009 inntok Telenor det indiske markedet. Ting gikk ikke som forventet, og forretningsmodellen måtte totalendres.
Hva som gikk galt, og hvordan både Telenor, og deres indiske datterselskap Uninor taklet dette, er noe forskere nå ser nærmere på.
I den nye strategien har Uninor gått fra en emosjonell til en funksjonell posisjonering i markedet.
– Vi tar utgangspunkt i hvilke priser som finnes i markedet, og forsøker å tilby et best mulig produkt deretter. Vi ser at det er en stor forskjell på lave kostnader og lav kvalitet, sier Yogesh Malik til forskning.no.

Ny «lavkosterfaring»
Fra å ha en strategi lik den Telenor har i Norge i dag, har fokuset gått over til å bli kostnadsleder, noe de foreløpig ikke har satset på her hjemme, ifølge NHH-professor Svein Ulset.
– Her spiller kvalitet og funksjonalitet en større rolle i konkurransen om krevende og betalingssterke kunder enn hva det gjør i India.

Ulset hevder det er viktige erfaringer Telenor nå gjør seg med sin India-satsning.
– Vi ser at dette er nok en av trendene i norsk næringsliv, at vi i større grad må ut i verden for å selge produktene våre til konsumenter med et helt annet inntektsnivå, sier han til forskning.no.