Fire av ti av verdens flyktninger er barn under 18 år

– Vi har en endret situasjon og en ny virkelighet for dem som er tvunget til å flykte: Dette er et stort problem som verken er forbigående eller vil bli kortvarig, sier FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi.

– Barna har spesielle behov. I 2018 var 3,7 prosent av barna som måtte flykte, uten skoleundervisning. Situasjonen er blitt bedre for mange flyktningbarn i barne- og ungdomsskolealderen de siste årene, men kun 3 prosent av dem som trenger videregående skole, får undervisning, ifølge FN-rapporten.

– Situasjonen for dem som flyktet og de statsløse, står fortsatt på den internasjonale agendaen og skaper overskrifter over hele verden, skriver FNs høykommissær i rapporten.

Flere store kriser er bakgrunnen for at så mange flykter. Flere opplever også å måtte bryte opp igjen på nytt og ender opp i på kontinuerlig flykt.

– Blant konfliktene som pågår fortsatt, er krigen i Syria som brøt ut i 2011.

Blant øvrige land med de største antall flyktninger som har forlatt landet, er Venezuela (3,7 millioner), Afghanistan (2,7 millioner), Sør-Sudan (2,2 millioner) og Myanmar (1,1 millioner).

Rapporten viser at landene som er de største mottakerne av flyktninger i dag, er Tyrkia (3,9 millioner), Colombia (1,8 millioner), Pakistan, Uganda og Tyskland (1,4 millioner)

Neste år markerer FN 70-årsmarkeringen for Flyktningkonvensjonen fra 1951 og Konvensjonen om begrensning av statsløshet fra 1961.

– To konvensjoner som aldri har vært viktigere, skriver FN i rapporten som ble publisert torsdag.