Færre søker asyl i Tyskland

Rundt 80 prosent av asylsøkerne har fått innvilget sine søknader.
Foto: Casey Muir-Taylor
Stadig færre søker asyl i Tyskland, som har tatt imot drøyt 1,8 millioner asylsøkere de siste årene, flest fra Syria.
8Shares

Ifølge offisielle tall fra tyske myndighetene mottok Tyskland i fjor 57.000 nye asylsøknader, en økning på 3 prosent fra året før, og passerte dermed 1,8 millioner asylsøkere.

Under flyktningkrisen mellom 2014 og 2016 tok Tyskland til sammenligning imot rundt 1 million asylsøkere.

Rundt 80 prosent av asylsøkerne har fått innvilget sine søknader og har fått midlertidig beskyttelse på politisk og humanitært grunnlag.

Ved årsskiftet ventet fortsatt 266.000 på svar på sine søknader, og dette var 13 prosent færre enn året før.

De fleste asylsøkerne i Tyskland kommer fra Syria (41 prosent), etterfulgt av Afghanistan (11 prosent) og Irak (10 prosent).