Hiroshimas ordfører advarer mot nasjonalisme

Japan er i dag nært alliert med USA, og i likhet med Norge og de aller fleste andre av USAs allierte har Japan ikke sluttet opp om atomvåpenforbudet.
Foto: U.S. Navy Public Affairs Resources Website
Ordføreren i Hiroshima advarte mot selvsentrert nasjonalisme på 75-årsdagen for USAs atomangrep på byen.

I sin tale nevnte Kazumi Matsui hvordan en oppblomstring av nasjonalisme ledet fram mot andre verdenskrig.

– Vi må aldri tillate at denne smertefulle historien får gjenta seg. Sivilsamfunnet må avvise selvsentrert nasjonalisme og stå samlet mot alle trusler, sa ordføreren.

Japans statsminister Shinzo Abe og flere overlevende fra 1945 deltok under markeringen, som var preget av smitteverntiltak. Representanter fra over 80 land var også til stede.

Tre dager etter bombingen av Hiroshima ble en ny amerikansk atombombe sluppet over Nagasaki. Også der ble et svært stort antall mennesker drept.

Under markeringen i Hiroshima torsdag framholdt både ordfører Matsui og flere av de overlevende at Japan bør slutte seg til den internasjonale avtalen fra 2017 om forbud mot atomvåpen.

Statsminister Abe kunne ikke love dette. I sin tale beskrev han avskaffingen av atomvåpen som et mer langsiktig mål som må oppnås gjennom dialog.

Japan er i dag nært alliert med USA, og i likhet med Norge og de aller fleste andre av USAs allierte har Japan ikke sluttet opp om atomvåpenforbudet.

Kazumi Matsui nevnte pandemien i sin tale, og han pekte på hvordan nasjonalismen i mellomkrigstiden blomstret opp i kjølvannet av spanskesyken.

FNs generalsekretær António Guterres kom med et budskap i et videoopptak som ble spilt av under seremonien. Han advarte om faren for at atomvåpen kan bli brukt igjen – enten med overlegg, ved et uhell eller som følge av politiske feilberegninger.

– Den eneste måten å fjerne den kjernefysiske risikoen på, er å fullstendig fjerne atomvåpnene, sa Guterres.

Helt siden den kalde krigen er det USA og Russland – tidligere Sovjetunionen – som har sittet på de aller fleste atomvåpnene. Selv om antall våpen er blitt redusert, utvikles det stadig nye og mer teknisk avanserte kjernevåpen.

Fakta om Hiroshima og Nagasaki

* 6. august 1945 slapp det amerikanske bombeflyet Enola Gay uranbomben Little Boy over Hiroshima i Japan. Bomben ble utløst 580 meter over byen.

* 9. august ble plutoniumsbomben Fat Man sluppet over Nagasaki. Denne bomben var kraftigere enn den første, men på grunn av geografien i området forårsaket den mindre ødeleggelse.

* Japan kapitulerte kort tid senere, og andre verdenskrig var dermed over.

* De nøyaktige dødstallene som følge av de to atombombene er ikke kjent, blant annet fordi det ikke finnes fullstendig oversikt over folketallet i byene. Titusenvis døde momentant, mens et stort antall døde i ukene og månedene fram til årsskiftet.

* Til sammen anslås det at opptil 140.000 mennesker var døde i Hiroshima før årsskiftet.

* I Nagasaki anslås det at 40.000 mennesker døde umiddelbart, og 50.000-80.000 totalt.

* Siden har rundt 300.000 overlevende dødd, mens antallet gjenlevende er under 1.000.

* Verken før eller siden har atomvåpen vært brukt i krig.

(©NTB)