Drar på hjemmebesøk til isolerte familier

Får hjelp: Barn med innvandrerbakgrunn får nå hjemmebesøk i stadig flere bydeler i Wien
Foto: Walter Aue
Et pilotprosjekt i den østerrikske hovedstaden Wien har suksess og utvides. Innvandrerkvinner som lever isolert med sine barn, besøkes og får veiledning.
0Shares

Integreringstalsmann i Det østerrikske folkepartiet (ÖVP) Sebastian Kurz vil integrere innvandrere som lever atskilt fra samfunnet. Hjemmebesøk hos isolerte familier er oppskriften. Målgruppen er familier med barn mellom tre og seks års alder. De skal lære tysk, motoriske ferdigheter og forberedes på skolestart.

– Slik får mødrene endelig en sjanse til å knytte bånd til majoritetsbefolkningen, sier Kurz til avisen Die Presse.

De ansatte i prosjektet er kvinner fra nærmiljøene der hjemmebesøkene skjer. Familiene skal lokaliseres gjennom “jungeltelegrafen”.

Det lønner seg å begynne så tidlig. For det er i denne alderen at vi fremdeles har gode sjanser til å lykkes.

Forsøk

Konseptet ble utviklet på 1970-tallet i Wien og har siden spredt seg til blant annet USA, Australia, Argentina og Sveits. En langtidsstudie i den tyske byen Nürnberg har vist at 98 prosent av barna som deltok i et tilsvarende program klarte seg godt ved skolestart og at 35 prosent avsluttet videregående, mens gjennomsnittet i Tyskland er i overkant av 40 prosent. Frafallsprosent for deltakerne i programmet lå langt lavere enn for dem som ikke deltok.

Prosjektet har vist svært gode resultater også i Wien. Fire av fem barn i prosjektet viste gode læringsresultater. Derfor utvides nå prosjektet til flere delstater. Kostnadene beregnes til 300 000 euro (cirka 2,5 million kroner).

Integreringstalsmann Kurz mener pengebruken er fornuftig.

– Her dreier det seg om barn i førskolealder. Det lønner seg å begynne så tidlig. For det er i denne alderen at vi fremdeles har gode sjanser til å lykkes.