– Kristne mest utsatt for hatvold

 
Foto: Wikimedia Commons
Kristne diskrimineres mest i Europa av alle religiøse grupper, hevder kristent institutt.
0Shares

Det har vært skrevet mye om islamhat og antisemitisme i Europa den siste tiden, men en rapport fra organisasjonen Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe (OIDCE) i sin årlige rapport, som kom ut i slutten av mars, viser at 85 prosent av hatvold og diskriminering av religiøse grupper i Europa rammer kristne.

– Det er en kjennsgjerning, som ikke må forties i offentligheten, sier Gudrun Kugler, som leder organisasjonen, ifølge Vårt Land til Kristeligt Dagblad.

Ifølge organisasjonen blir kristne isolert både sosialt og i det politiske liv. På arbeidsplassene får også kristne større og større problemer med å leve i overensstemmelse med sin samvittighet. I Tyskland måtte en mor sitte 43 dager i fengsel fordi hun ikke ville la barna delta i den obligatoriske seksualundervisningen på skolen, skriver den kristne nettavisen WND.

Det er en kjennsgjerning, som ikke må forties i offentligheten.

Utestegningen gjelder ifølge instituttet sykepleiere og leger, men også i stor grad lærere, som for eksempel har en annen holdning til seksualitet enn det seksualundervisningen legger opp til. Kristne begrenses i sin religions– og ytringsfrihet, og må leve med represalier og symboler utsettes for hærverk.

Vanskelige tall

Det er imidlertid vanskelig å fastslå de nøyaktige tallene for diskriminering og hatkriminalitet som utføres på religiøst grunnlag. Det føres ingen sentral statistikk over denne typen diskriminering i de fleste land, og heller ikke EU har noen oversiktstall som kan kaste lys over problemet, skriver organisasjonen i rapporten.

Ser man på tall fra Norge, er det på den annen side ikke uten videre klart at det at 85 prosent av all religiøst motivert hatkriminalitet og diskriminering rettes mot kristne indikerer en overrepresentasjon. Ifølge tall fra SSB er kun fem prosent av dem som tilhører et trossamfunn i Norge medlemmer av ikke-kristne menigheter (islam, buddhisme, jødedom osv). Cirka 191 000 personer tilhører ikke-kristne trossamfunn, rundt 266 000 personer er medlemmer av kristne menigheter utenfor statskirken, mens Den norske kirke har rundt 3,8 millioner medlemmer. Samtidig viser undersøkelser at stadig færre nordmenn ser på seg selv som religiøse.