Underviser evolusjon i religionstimene

Illustrasjon: Islamske skoler i Nederland har et anstrengt forhold til evolusjonsteorien
Foto: Flickr
En undersøkelse fra Nederland tyder på at de fleste islamske skoler i landet først og fremst behandler evolusjonsteorien innenfor et religiøst rammeverk.

Evolusjonsteorien forteller oss at livet begynte fra nokså enkle molekyler som etter hvert ble mer komplekse gjennom kjemisk påvirkning. Dette skjedde for om lag 3-4 milliarder år siden, ifølge vitenskapen. På et tidspunkt oppsto et molekyl som kunne kopiere seg selv. Med tiden oppsto små feil i kopieringen hos molekylets etterkommere. Noen «feil» betød en forbedret evne til selvkopiering hos enkelte etterkommere sammenliknet med andre. Dermed var evolusjonen i gang.

Da Charles Darwin på midten av 1800-tallet først foreslo naturlig utvalg som en forklaring på det biologiske mangfoldet og dyrenes atferd, skapte det mye motstand, særlig blant konservative kristne. Ulike retninger innen islam har i dag på sin side et variert syn på evolusjon, og siden evolusjonsteorien først ble kjent i islamske land, har det kommet sterkt motstridende fatwaer med spennvidde fra total avvisning til full aksept.

Ikke biologipensum
En masteravhandling fra Nederland fra 2011, der 33 av landets 44 islamske grunnskoler er undersøkt, viser at det er en tendens mot konservative, religiøse tolkninger av evolusjonsteorien, men at langt fra alle skolene avviser eller ignorerer teorien. På 67 prosent av skolene foregår undervisningen om evolusjonsteorien i religionstimene, og ikke i biologi- eller historietimene. Den samme andelen ser ikke på teorien som en nødvendig eller obligatorisk del av pensum.

Det finnes lite undervisningsmaterial som behandler evolusjonsteorien fra et islamsk ståsted.

Engasjement
På den annen side er engasjementet teorien skaper betydelig. 58 prosent av skolene melder at det foregår diskusjoner om evolusjonsteorien på skolene.

– Det finnes lite undervisningsmaterial som behandler evolusjonsteorien fra et islamsk ståsted, hevder forfatteren av masteroppgaven, L.W. van der Meij.

Resultatet er at lærerne velger det perspektivet på evolusjonsteorien som de selv foretrekker, mener forfatteren. Avhandlingen viser også at bare 22 prosent har utarbeidet en plan for hvordan evolusjonsteorien skal inkorporeres i undervisningen. På den annen side ser kun 11 prosent av skolene evolusjonsteorien som en trussel, mens 61 prosent betegner teorien som en utfordring.