31 prosent færre asylsøknader i Europa i år

Mens det i januar, før koronapandemien rammet, var 65.692 som søkte asyl i Europa, falt antallet til drøyt 40.000 i august.
Foto: Kristin Wall
Koronapandemien og reiserestriksjoner har bidratt til at langt færre har søkt asyl i EU-land, Norge og Sveits i år.

295.075 søkte i årets åtte første måneder asyl i europeiske land, en nedgang på 31 prosent fra samme periode i fjor, viser tall fra European Asylum Support Office (EASO).

Mens det i januar, før koronapandemien rammet, var 65.692 som søkte asyl i Europa, falt antallet til drøyt 40.000 i august.

13 prosent av asylsøkerne i august kom fra Syria, 10 prosent fra Afghanistan, 9 prosent fra Venezuela og 7 prosent fra Colombia.

26 prosent av asylsøknadene i august ble ifølge EASO innvilget, mens andelen i årets første måneder sett under ett var 31 prosent.