Smartphone
Koronaviruset kan leve 28 dager på mobilskjerm, viser forskning.
Koronaviruset kan overleve på pengesedler, mobilskjermer og rustfritt stål i 28 dager, viser forskning.

Dette er lenger enn man trodde tidligere.

Det australske, offentlige forskningsinstituttet CSIRO har denne undersøkelsen. Forskerne fant ut at koronaviruset kan overleve i en måned på overflater. Undersøkelsen er gjort i laboratorium med jevn luftfuktighet, temperatur på 20 grader og i mørke, melder BBC.

Vanlig influensavirus kan overleve under samme kontrollerte forhold i 17 dager.

Liker ikke varme

Viruset overlever lenger på glatte, ikke-porøse overflater enn på porøst materiale som klær. På porøst materiale som klær overlever viruset bare 14 dager.

Viruset liker ikke varme. Da dør det. En undersøkelse i Virology Journal viste dette: Viruset slutter å smitte etter 24 timer hvis temperaturen på visse overflater er 40 grader.

Viruset holder seg levende på rustfritt stål i kjølig temperatur. Forskerne mener dette er forklaringen på smitteutbrudd i slakteanlegg.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har ikke bekreftet tilfeller av smitteoverføring via mat eller matemballasje.

Ordliste

Overleve: leve, ikke dø
Visse: noen, enkelte